Hållbart vin – vad betyder det för dig?

Begreppet hållbarhet är visserligen inte nytt, men i vinsammanhang är det alltid högaktuellt. I takt med att antalet certifieringar och benämningar blir allt fler, blir det även svårt att navigera i utbudet och veta vad som faktiskt finns i flaskan. Kanske kommer valet att bli enklare när tex intressanta frågor kring producenters hållbarhetsarbete hamnar under lupp?

Under 2020 kommer Vinpiloterna att engageras i hållbarhetsfrågan på olika intressanta sätt, genom korta frågor och fylligare enkäter. Vi stämmer av vad hållbarhet egentligen betyder för var och en, hur angeläget det är att kunna välja hållbara produkter och hur marknaden helst vill att hållbarhet i vinsammanhang ska presenteras, för att informationen ska bli tydlig och valet enkelt.

Vill du bli Vinpilot och engagera dig i hållbarhetsfrågan kring vin och dryck? Inga problem, du anmäler dig snabbt och enkelt här på sajten.

Bli Vinpilot
Anmäl dig här