Vinpiloterna tycker till

Vinstil och vintyp • Druvor och karaktärer • Design • Marknadsföring

Hållbarhet och certifieringar • Köpmönster och preferenser

Marknadsundersökningar om vin

Vinpiloterna är en tjänst för marknadsundersökningar om vin och dryck. Som Vinpilot är du med och tycker till om vad som är viktigt för just dig, vad du gillar och vad du gärna ser mer av. På så sätt når dina åsikter fram till branschen. Som Vinpilot bidrar du även till intressanta rapporter om trender och marknadsläget inom dryckesområdet.

Så här går det till

Marknadsundersökningar genomförs via panelträffar och digitala enkäter som omfattar olika typer av frågor för att fånga Vinpiloternas åsikter om vin och dryck, generellt eller mer specifikt. Vår intresserade och kunniga konsumentpanel tycker till och rapporterar.

Var med och tyck till om vin och dryck i våra enkätundersökningar.

Insikter och rapporter

Vinpiloterna har koll på vinläget

KONSUMENTPANEL | DIGITALA ENKÄTER | VINPILOTERNA TYCKER TILL