Vinpiloterna är folkets röst om dryck!

Bli en vinpilot du med och svara på frågor om:

• Vinstil och vintyp • Druvor och karaktärer • Design • Marknadsföring
• Hållbarhet och certifieringar • Köpmönster och preferenser

Svara på frågor om vin

Vinpiloterna undersöker vin och dryck och som Vinpilot är du med och tycker till om vad som är viktigt för just dig, vad du gillar och vad du gärna ser mer av. På så sätt är du en del av folkets röst och dina åsikter når och kan påverka dryckesbranschen. 

Så här går det till

Marknadsundersökningar genomförs via panelträffar och digitala enkäter som omfattar olika typer av frågor för att fånga Vinpiloternas åsikter om vin och dryck, generellt eller mer specifikt. Vår intresserade och kunniga konsumentpanel tycker till och rapporterar.

Var med och tyck till om vin och dryck i våra enkätundersökningar.

Insikter och rapporter

Vinpiloterna har koll på vinläget

KONSUMENTPANEL | DIGITALA ENKÄTER | VINPILOTERNA TYCKER TILL